Kako država funkcioniše

Kako država funkcioniše:

1. Polomi ti noge
2. Proda ti invalidska kolica po 10x većoj cijeni od tržišne
3. Oporezuje ta invalidska kolica
4. Regulira tvoje korištenje tih invalidskih kolica
5. Uvjerava te da bez države ti ne bi mogao da se krećeš tako dobro

Kako država funkcioniše