Moja sreća nije metoda za postizanje bilo kojeg ishoda

"Moja sreća nije metoda za postizanje bilo kojeg ishoda. Ona je sama ishod. Ona je sama sebi cilj. Ona je sama sebi svrha."  - Ayn Rand

Moja sreća nije metoda za postizanje bilo kojeg ishoda