hrana za razmisljanje

Slobodno tržište je džungla

"Slobodno tržište je džungla, ono je divno i brutalno i treba ga ostaviti na miru. Kada biznis ne uspije on propadne i na njegovo mjesto dolazi novi bolji biznis." Ron Swanson o kapitalizmu. Kreirano za edukativne svrhe.

Video: 

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet. - Ron Paul

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet

Ronald Reagan o libertarijanizmu kao jezgru njegove filozofije

“Mislim da je jezgro moje filozofije mnogo više libertarijanizam, "Reagan navodi u prekovremenom intervjuu u emisiji 60 minuta. "Uvijek je bilo tako." Izvor: The Classic Liberal YouTube kanal.

Video: 

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti.

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

Kada se primjenjuju konzistentno, mnoga načela dobrog roditeljstva vode pravo u libertarijanizam - Nathaniel Branden

“Ono sa čime se suočavamo, kako to ja vidim, je izazov da se pomogne ljudima da shvate da mnogi od osnovnih principa kojima najbolji roditelji uče svoju djecu, ako su primijenjeni politički, bi vodili pravo u libertarijanizam.” Isječak iz lekcije Nathaniela Brandena o samopouzdanju i libertarijanizmu, na okupljanju Libertarijanske stranke Kalifornije, 2000. godine. Izvor: Libertarianism.org YouTube kanal.

Video: 

Sloboda i ropstvo - darežljivost i socijalizam

Darežljivost = sloboda.

Dopusti da ti pomognem!
Hvala na pomoći!

Socijalizam = ropstvo.

Ako glasam za tebe, možemo li dobiti više?
Da, možemo!
 

Sloboda i ropstvo - darežljivost i socijalizam

Tata, zašto moram da idem u školu?

Tata, zašto moram da idem u školu?

Zato da možeš biti doktriniran u dozvoljeno stanje homogenog morona koji ne umije da misli van dopuštene mudrosti.  Ti ćeš učiti da ponavljaš informacije umjesto kako da misliš za sebe, tako da ne postaneš prijetnja za status kvo. Kada maturiraš dobićeš posao i plaćati poreze, kako bi doprinijeo u održavanju korporativnog sistema najamnog ropstva tvojim političkim gospodarima.

Tata, zašto moram da idem u školu?

Demokratija: najgori isplivaju na vrh - Hans-Hermann Hoppe

“Demokratija je takorekući garancija da će samo loši ljudi isplivati na vrh. I utoliko više što je zemlja veća.” Hans-Hermann Hoppe objašnjava zašto u demokratiji najgori isplivaju na vrh. Isječak iz lekcije: "Greške klasičnog liberalizma."

Video: 

Prava jednakost je jednakost mogućnosti a ne jednakost ishoda

Prava jednakost je jednakost mogućnosti a ne jednakost ishoda.

Prava jednakost je jednakost mogućnosti a ne jednakost ishoda

Milton Friedman - Pinoče i Čile

"Ja nisam bio savjetnik Pinočeu. Nisam bio savjetnik čileanskoj vladi, ali sam više nego voljan da dijelim dio zasluga za izvanredan posao koji su naši studenti tamo uradili." Profesor Milton Friedman razjašnjava kontroverze o njegovom odnosu sa čileanskim diktatorom Augusto Pinočeom.

Video: