Ako ne možemo biti svi bogati, budimo svi jednako siromašni

Socijalizam - ako ne možemo biti svi bogati, budimo svi jednako siromašni.  Osim naših vladara, naravno, oni će i dalje biti bogati.

Ako ne možemo biti svi bogati, budimo svi jednako siromašni