Država je dobra u jednoj stvari

Država je dobra u jednoj stvari. Ona zna kako da ti polomi noge i zatim ti da štake i kaže, "Vidiš, da nije države, ti ne bi mogao da hodaš." - Harry Browne

Država je dobra u jednoj stvari