U komunizmu, ljudi čekaju u redovima za kruh

U komunizmu, ljudi čekaju u redovima za kruh. U kapitalizmu, redovi kruha čekaju na vas.

U komunizmu, ljudi čekaju u redovima za kruh