Izgradnju slobodnog društva moramo ponovo pretvoriti u intelektualnu avanturu, u djelo hrabrosti

"Izgradnju slobodnog društva moramo ponovo pretvoriti u intelektualnu avanturu, u djelo hrabrosti." - Friedrich Hayek

Izgradnju slobodnog društva moramo ponovo pretvoriti u intelektualnu avanturu, u djelo hrabrosti