Nema veće tiranije od tjeranja čovjeka da plati za ono što ne želi, samo zato što mislite da bi to bilo dobro za njega.

"Nema veće tiranije od tjeranja čovjeka da plati za ono što ne želi, samo zato što mislite da bi to bilo dobro za njega." - Robert A. Heinlein

Nema veće tiranije od tjeranja čovjeka da plati za ono što ne želi, samo zato što mislite da bi to bilo dobro za njega.