Država ne može čovjeka učiniti bogatijim, ali ga međutim može učiniti siromašnijim

"Država ne može čovjeka učiniti bogatijim ... ali ga međutim može učiniti siromašnijim." - Ludwig von Mises

Država ne može čovjeka učiniti bogatijim, ali ga međutim može učiniti siromašnijim