Libertarijanci su tako sebični

Libertarijanci su tako sebični. Ne dopuštaju mi da odlučujem o tome kako će se trošiti njihov novac.

Libertarijanci su tako sebični