Pravo odlučivanja

"Svako ima pravo da odlučuje sam za sebe, ali niko nema pravo da svoje odluke natura drugima." - Ayn Rand

Pravo odlučivanja