Direktna upotreba sile je veoma loše rješenje za bilo koji problem

"Direktna upotreba sile je veoma loše rješenje za bilo koji problem, i nju uglavnom primjenjuju samo mala djeca i velike nacije." - David D. Friedman

Direktna upotreba sile je veoma loše rješenje za bilo koji problem