Država ne predstavlja tvoje roditelje

Država ne predstavlja tvoje roditelje.  Ti nemaš pravo na zdravstvenu zaštitu, stambeno zbrinjavanje, hranu, i slično.  Prestani vjerovati da si žrtva.

Država ne predstavlja tvoje roditelje