Individualizam - jedina politička filozofija koja uistinu štiti prava žene

Individualizam - jedina politička filozofija koja uistinu štiti prava žene. jer sve ljude podrazumijeva kao jednake i suverene pojedince.

Individualizam - jedina politička filozofija koja uistinu štiti prava žene