Četiri načina trošenja novca

Priloženi grafički prikaz je modifikovana ilustracija iz knjige Sloboda izbora (Free to Choose) Miltona Friedmana, u kojoj autor objašnjava četiri načina potrošnje novca.  Ovisno o tome da li potrošač troši svoj ili tuđi novac, te da li ga troši na sebe samoga ili na nekog drugog, uveliko utice na njegove kriterije u pogledu stednje i vrijednosti onoga na što troši.  Najbezbrižniji a ujedno i najneefikasniji način potrošnje je kada se troši tuđi novac na nekog drugog, jer onaj koji taj novac troši ne mari niti za cijenu niti za vrijednost onoga što kupuje.  Niti je novac koji troši on sam zaradio, niti je ono sto kupuje za njegovu vlastitu upotrebu.  I to je jedan od osnovnih razloga zašto socijalna država ne funkcioniše.

Četiri načina trošenja novca