Slobodno tržište je jedini način da se kontrolišu korporacije

"Slobodno tržište je jedini način da se kontrolišu korporacije. Dokle god vlast ima moć da reguliše biznis, biznis će kontrolisati vlast financiranjem kandidata koji donose zakone u njihovu korist." - Dr. Mary Ruwart

Slobodno tržište je jedini način da se kontrolišu korporacije