Lijepo je izabrati na vlast prave ljude

Lijepo je izabrati na vlast prave ljude, ali to nije način kako da riješite probleme.  Način kako riješiti probleme je stvaranjem klime u kojoj je politički profitabilno za pogrešne ljude da čine ispravne stvari. - Milton Friedman

Lijepo je izabrati na vlast prave ljude