Tata, zašto moram da idem u školu?

Tata, zašto moram da idem u školu?

Zato da možeš biti doktriniran u dozvoljeno stanje homogenog morona koji ne umije da misli van dopuštene mudrosti.  Ti ćeš učiti da ponavljaš informacije umjesto kako da misliš za sebe, tako da ne postaneš prijetnja za status kvo. Kada maturiraš dobićeš posao i plaćati poreze, kako bi doprinijeo u održavanju korporativnog sistema najamnog ropstva tvojim političkim gospodarima.

Tata, zašto moram da idem u školu?