Šta me živcira svaki dan?

Šta me živcira svaki dan?  Država.  Ljudi koji ignorišu državu.  Ljudi koji idoliziraju državu.

Šta me živcira svaki dan?