Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma

Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma, osim u sredstvima za postizanje istog krajnjeg cilja: Komunizam predlaže da se ljudi porobe silom, a socijalizam - glasanjem. To je jedino razlika između ubistva i samoubistva. - Ayn Rand

Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma