Listopad 2015

EU Commission Sugar Coating Red Taped SMEs With Taxpayers' Money

“It's not the lack of money from the EU that hampers SMEs, but the ridiculous amounts of red tape and burdensome regulations that come from this parliament.” . . . “We must ensure that harmful, costly, and bureaucratic legislation is repealed. If the Commission is serious about assisting SMEs for the future, it must prioritize addressing the foundations of the problem, rather than sugar coating the situation with taxpayers' money.”

• European Parliament, Strasbourg, 28 October 2015

• Margot Parker MEP, UK Independence Party (East Midlands), Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) group | http://www.margotparkermep.uk @MargotLJParker

• Debate: Access to finance for SMEs

Commission statement

[2015/2906(RSP)]

Video: 

EU komisija subvencionira preregulisana mala preduzeća novcem poreskih obveznika

“Nije nedostatak novca iz EU ono što šteti malim i srednjim preduzećima, već su to besmislene količine regulacija i opterećavajućih propisa koji dolaze iz ovog parlamenta.” . . . “Mi moramo osigurati da štetne, skupe, i birokratske legislacije budu ukinute. Ukoliko je Komisija ozbiljna u nakani da pomaže malim i srednjim preduzećima za budućnost, onda mora prioritizirati rješavanje uzroka problema, umjesto popravljanja situacije sa novcem poreskih obveznika.”

Video: 

My philosophy is based on the principle of self-ownership

My philosophy is based on the principle of self-ownership. You own your life. To deny this is to imply that another person has a higher claim on your life than you do. No other person, or group of persons, owns your life nor do you own the lives of others. - Ken Schoolland

My philosophy is based on the principle of self-ownership

Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva

Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva. Vi ste vlasnik svog života. Poreći to znači implicirati da neka druga osoba ima veće pravo na vaš život nego vi sami. Nijedna druga osoba, ili grupa ljudi, ne posjeduje vaš život, niti vi posedujete živote drugih. - Ken Schoolland

Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva

Milton Friedman – The Way to Improve Schools

Professor Friedman's recipe for better schools. “What do we really need in schools? We need competition. What we have is a monopoly. And like every monopoly, it is producing a low quality product at a very high cost. The way to improve that is to have competition. To make it possible for parents to have the choice of the schools their children attend.”

Video: 

Milton Friedman - Kako popraviti školstvo

Profesor Friedman objašnjava kako popraviti javno školstvo. “Šta nam je zaista potrebno u školama? Treba nam konkurencija. Ono što imamo je monopol. I kao i svaki drugi monopol, on proizvodi nizak kvalitet proizvoda po veoma visokim cijenama. Način da se to poboljša je da imamo konkurenciju. Da bi bilo moguće da roditelji imaju izbor u školama koje njihova djeca mogu da pohađaju.”

Video: